Om Pd Fysio AB

Bred erfarenhet - Hög kompetens - Föreläsningar

Om Petra Dahlberg

Leg.Sjukgymnast/Fysioterapeut
Examen Januari 1990 i Lund

Vidarutbildning:
OMT steg 2 (se under fliken OMT)
Idrottsmedicin steg 1, 2 och 3
Idrottsmedicin 5p Lunds Universitet
Akupunktur steg 1 och 2
Low Force Manipulation steg 1, 2 och 3
Gyminstruktör
Certified Sports Physiotherapist (CSPT)
Idrottsmedicinskt Utbildad Sjukgymnast/Fysioterapeut
IMS- Intra Muskulär Stimulering med akupunkturnål.

Kurser i bland annat:
Mulligan konceptet
Kinesio Tejpning mfl
Fortlöpande kurser i kroppens olika delar

Huvudsaklig inriktning:
OMT, idrottsskador och besvär från rörelseapparaten.
Rehabilitering efter ortopedisk kirurgi.

Kontakta oss