Behandlingsmetoder

Boka din tid idag

Behandlingsmetoder
Vid förstagångsbesöket görs en undersökning av dina besvär. Utifrån fynden avgörs vilken typ av behandling som blir aktuell. Finner man ett område med nedsatt rörlighet blir det en behandling som ökar rörligheten, mobiliserande behandling.
Finner man en ökad rörlighet i ett område, är det stabiliserande träning som gäller, oftast i kombination med smärtlindrande manuell behandling som bl a töjning av muskulatur mm.
Vid vissa besvär som t ex tennisarmbåge, spänningshuvudvärk och migrän, kan akupunktur väljas.

Rehabilitering efter operativa ingrepp t ex korsbandsoperationer, meniskkirurgi, knäplastik, axeloperationer och handoperationer, ses oftast en nedsatt rörlighet. Då krävs en specifik sjukgymnastisk behandling/träning. Då inriktar man sig på styrka, rörlighet och koordination/ balans i leder och omkringliggande strukturer. Man lägger upp ett specifikt träningsprogram som tränas på kliniken under överinseende av ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut. Även hemövningar förekommer oftast.

Rehabiliteringsträning MTT
Specifik träning för din skada/besvär. Ett individuellt utformat träningsprogram som successivt ökar svårighetsgraden i takt med att du förbättras avseende smärta och rörlighet.

Akupunktur
Gammal kinesisk beprövad metod som används i smärtlindrande syfte.  Används vid behandling av vissa specifika syndrom t ex tennisarmbåge, migrän och spänningshuvudvärk.

IMS
Intramuskulär stimulering / Dry needling 

Kinesio Taping

OMT

OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder av smärta samt andra symptom och funktionsnersättningar, som har sitt ursprung i skelettet, leder, muskler och nerver.

Undersökningen är systematisk med specifika manuella tester, för att finna orsaken till besvären. Även sett i ett helhetsperspektiv där kroppens olika funktioner i samverkan vägs in.
Efter undersökning och analys, upprättas i samråd med patienten, en behandlingsplan.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder. Detta kan vara mobiliseringar, manipulation och stabiliseringsträning.

Behandlingen syftar också till, att patienten efter avslutad behandling, har ”verktyg” för att förebygga återfall.

Kontakta oss

Nu finns jag på ny adress: Per Håkanssons väg 38 i
Eslöv. Fyll i kontaktformuläret.

hCaptcha