Patientinformation 

  

 

Ingen remiss behövs för att gå till sjukgymnast/fysioterapeut.
Frikort gäller och så även
högkostnadskortet.

 

 

200kr/besök

 

 

Du betalar max 1100 kr per år för sjukvård. När du uppnått detta belopp
får du ett frikort, som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

 

 

Jag är ansluten till Region Skåne.

 

 

Fritt vårdval till Sjukgymnast/Fysioterapeut.

 

Oavsett var Du är listad i Hälsovalet, har Du fortfarande rätt att själv välja vilken Sjukgymnast/fysioterapeut Du vill ha hjälp av. Ingen sjukvårdspersonal har rätt
att styra Dig i Ditt val. Det är Du som väljer efter dina behov och önskemål.

 


KUNDINFORMATION
 
Besök hos Pd Fysio AB medför en registrering av personnummer och adress. Detta för att kunna redovisa till Region Skåne, de besök som företaget har haft månadsvis. Detta för att  ersättning för genomfört arbete ska kunna betalas ut.
 
Uppgifterna sparas i enlighet med GDPR-bestämmelser.

Pd Fysio AB 
Petra Dahlberg
2018-04-17