OMT - Ortopedisk manuell terapi

 

 

OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder av smärta samt andra symptom och funktionsnersättningar, som har sitt ursprung i skelettet, leder, muskler och nerver.

 

Undersökningen är systematisk med specifika manuella tester, för att finna orsaken till besvären. Även sett i ett helhetsperspektiv där kroppens olika funktioner i samverkan vägs in.

 

Efter undersökning och analys, upprättas i samråd med patienten, en behandlingsplan.

 

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder. Detta kan vara mobiliseringar, manipulation och stabiliseringsträning.

 

Behandlingen syftar också till, att patienten efter avslutad behandling, har ”verktyg”

för att förebygga återfall.

  Foto: MLC media

 Foto:MLC media